351824722_273809558452976_9105697445466442905_n

Cudze Chwalicie, swego nie znacie…

Kochani mamy to po raz kolejny ?.Jesteśmy zmotywowani wdzięczni i mega szczęśliwi ,że Nasi najmłodsi mieszkańcy Gminy wyrusza w wakacyjna przygodę.
Dzięki fantastycznej wieloletniej i owocnej współpracy z #TomaszTesmer,#GminaiMiastoSianów,#SianowskieCentrumWiedzy
Ogłaszamy nabór ‼️

na turnusy wakacyjne dla dzieci od 9 do 14 roku życia ?
Celem zadania jest promocja krajoznawstwa i walorów turystycznych Pomorza Środkowego, w tym Gminy Sianów poprzez organizację aktywnego letniego wypoczynku dla 225 dzieci i młodzieży z Gminy Sianów, w wieku 9-14 lat, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału różnych grup społecznych w działania społeczne –wolontariat .
Zadanie zakłada organizację 4 turnusów, urozmaicanych zajęć w okresie wakacyjnym, dla 225-osobowej grupy młodzieży .Każde z dzieci biorące udział w projekcie będzie miało zagospodarowane 5 dni zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w ramach projektu oraz zaangażowanych wolontariuszy. Projekt obejmować będzie system rotacyjny polegający na uczestnictwie każdego dziecka w zajęciach organizowanych w różnych miejscach, w wymiarze 8 godzin dziennie (łącznie 40 godzin zajęć dla jednego dziecka). Dzięki nawiązanej współpracy z jednostką samorządową, sołtysami, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sianów młodzież będzie miała okazję wziąć udział w zajęciach promujących turystykę aktywną oraz krajoznawstwo, obejmujących: spływ kajakowy przez rezerwaty Unieskie Moczary, siedziska bobrów, rezerwat Sieciemińskich Rosiczek1. naukę jazdy konno – zwiedzanie obszaru Natura 2000 w siodle,
2.rajdy rowerowe i/lub rajdy nordic walking po „Sianowskiej Krainie w Kratkę”, połączone z warsztatami pszczelarskimi „szkoła pachnąca tradycją”
3.„2 dni w wiosce tematycznej”: „Dolina Fantazji w Sierakowie Sławińskim”, “Labirynty w Paprotach” lub “Wioska Leonarda da Vinci w Krupach” –
4.charakterystyczny produkt turystyczny dla Pomorza Środkowego.
Proponowane zajęcia odbywać się będą w grupach 15-osbowych. Kiedy jedna grupa będzie brała udział w warsztatach wioskach tematycznych, kolejna spływać będzie kajakiem, następna uczestniczyć w rajdzie rowerowym itd. Każdy dzień będzie urozmaicony dla młodzieży i obejmować będzie inny temat z zakresu krajoznawstwa. W jednym tygodniu udział w projekcie weźmie więc 75 osób.
Projekt to doskonały przykład angażowania obywateli i rożnych środowisk do działania w celu osiągnięcia dobra wspólnego. Przedsięwzięcie daje możliwość aktywnego działania na rzecz innych osób oraz umożliwia zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Sianów, we współpracy z samorządem lokalnym, świetlicami wiejskimi oraz szkołami z terenu gminy Sianów.
Projekt realizowany będzie z zachowaniem wytycznych dla priorytetu II P FIO. Projekt będzie angażował obywateli (w tym wolontariuszy) do aktywnego działania poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w niniejszy projekt. Dzięki nawiązanej współpracy osoby zaangażowane w projekt (przedstawiciele wnioskodawcy, wolontariusze, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych) zdobędą wiedzę do dalszej animacji społecznej w przyszłości, w sferze działań obywatelskich, co jest niezwykle istotne w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Przedsięwzięcie „Cudze chwalicie swego nie znacie” wpływa ponadto na:
a) zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych (akcja jest w całości inicjatywą oddolną zaproponowaną przez przedstawicieli Fundacji – mieszkańców Gminy Sianów.
Zaplanowane przedsięwzięcie ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu oraz daje możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej)
b) wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne (zdobyta dzięki udzielonemu wsparciu wiedza wpłynie na
zwiększoną aktywność wnioskodawcy w procesie rozwoju regionu, rozszerzenie zakresu swoich działań oraz zaangażowanie do współpracy w trzecim sektorze
większej grupy obywateli. Ponadto w sam projekt zaangażowanych będzie 38 wolontariuszy)
c) wzmocnienie potencjału III sektora (podniesienie kwalifikacji personelu oraz potencjału organizacji pozarządowej, co byłoby niemożliwe bez wsparcia FIO,
zwiększanie potencjału instytucji zajmujących się realizacją programów edukacyjnych, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie usług dla społeczeństwa, promocja
NGO prowadzące do wzrostu znaczenia NGO w życiu mieszkańców)
Więcej informacji o naborze w Bibliotece Publicznej w Sianowie oraz na Filiach Bibliotecznych .Zapisy ruszą od wtorku 13 czerwca ? zapraszamy i nie czekajcie na ostatni moment ilość miejsc ograniczona .
Więcej informacji stacjonarnie oraz pod numerem tel. 94 3185 381
Realizatorem projektu jest Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem a udział w nim jest bezpłatny.
Zadanie „Cudze chwalicie swego nie znacie” jest „Współfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #RządowegoProgramuFunduszInicjatywObywatelskichNOWEFIOnalata20222030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego”
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ? JESTEŚMY RAZEM ♥️

351824722_273809558452976_9105697445466442905_n