poczta.o2.pl

Jesteśmy razem!

W piątek, 31 lipca 2015 r., odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Fundacja serdecznie dziękuje za tak liczne przybycie osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W przyjaznej atmosferze wspominaliśmy o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie projektu oraz obmyślaliśmy kolejne pomysły na przyszłe działanie.

Zdjęcie: Waldemar Kosowski